آرشیو برچسب ها : ادبی الف

ایستگاه آخر

IMG_20151102_140224

در طول این مدت اصلا حواسم به مادر نبود فقط گهگاهی صدای بلند گریه هایش را می شنیدیم که از پس سکوتی عمیق به شکل رعب آوری بیرون می آمد. شاید اندوهگین ترین عضو جماعت گریان مادرم بود که حضورش کمتر از سایرین به چشم می خورد. بیشتر بخوانید »